Connect

Нашата софтерна платформа е изцяло ориентирана към клиента,чрез реорганизацията и автоматизацията на процесите .Благодарение на това постигате съществено развитие на портфейла на вашата компания

connect-server

Мощен Backoffice за нуждите на застрахователните брокери ,без разходи за инсталиране и поддръжка на сървър, като същевременно е осигурена максимална сигурност на вашита база данни от водещи световни компании.

Възможност за свързване чрез уеб сървиз с всички застрахавоателни компании за всички видове застраховки с ценообразуване- оферти и издаване на нови полици

003-46
003-46

Възможност за свързване чрез уеб сървиз с всички застрахавоателни компании за всички видове застраховки с ценообразуване- оферти и издаване на нови полици

icon-cloud

Лесно и бързо прехвърляне на вашите данни от стария ви софтуер на облака на платформата на Script на цялата ви документация без да губите нито ден

Поддръжка на мрежа от партньори с неограничени възможности за изчисляване на комисионни, с процент от нетната премия или с процент от брутната премия

connect-percentage
connect-percentage

Поддръжка на мрежа от партньори с неограничени възможности за изчисляване на комисионни, с процент от нетната премия или с процент от брутната премия

003-35

Погасяване на задължения на клиента диркетно към Скрипт с плащане през кредитна или дебитна карта или чрез PayPal и мигновено осчетоводяване

Автоматизирано изпращане на SMS съобщения на клиентите ви без използването на софтуер на трети страни. Възможност за програмиране на съобщенията.

003-21
003-21

Автоматизирано изпращане на SMS съобщения на клиентите ви без използването на софтуер на трети страни. Възможност за програмиране на съобщенията.

Основни характеристики

 • Операционна система базирана на облак

 • Достъп от смартфон и таблет

 • Плащания директно чрез дебитна и кредитна карта или чрез PayPal

 • Изобилие ит фунции чрез смс и мейл- кампании

Клиентска характеристика

 • Информация за клиента (телефони, електронна поща, адреси, документация)

 • Изпращане на SMS към клиенти за маркетингови цели или различни известия

 • Опция за препоръки от клиента

 • Запис в облака на различни клиентски документи (шофьорска книжка, талон на МПС, застрахователни полици и т.н), така че да имате директен достъп до тях отвсякъде през интернет (чрез облака)

 • Изпращане на имейли и смс-и на клиенти за актуализации, маркетинг и други

 • Задаване на напомняния за срещи, важни събития и др. в “личен дневник”

 • Задаване за напомняния за празници на клиентите с автоматично изпращане на SMS

Характеристики на полицата

 • Поддръжка/ Съпорт за всички видове застраховки

 • Пълен контрол върху покрития, видове застраховки

 • Изчисляване на комисионни на база застрахователна компания, покритие, вид застраховка и цел на застраховката

 • Експортиране на Excel или PDF отчети за последваща дейност на всички търсения ( в търсачката)

 • Проследяване на доставка на полица чрез куриер

 • Ежедневно проследяване на изтичащи полици

Инфо мостове

 • Възможност за импортиране на файлове с полици от всички застрахователи

 • Възможност за импортиране на всички видове полици (полици, подновявания- плащания по вноски, зелени карти и др.)

 • Υπολογισμός προμηθειών κατά την εισαγωγή ή εισαγωγή προμήθειας από την ασφαλιστική εταιρία

 • Изчисляване на комисионни според въвеждането на комисионната от застрахователната компания

Партньорска мрежа

 • Възможност за поддържане на неограничена партньорска мрежа

 • Изчисляване на надплащания по комисионни поотделно за всеки партньор или еднакви за всички

 • Изчисляване на надплащания по комисионни въз основа на процента на входящите комисионни и / или разликата в комисионните

 • Изпращане на брой продадени полици и комисионни по имейл директно до вашите партньори

 • Изпращане на неплатени полици по имейл директно към вашия партньор

счетоводни услуги

 • Погасяване на полици от клиенти с всички видове транзакции (в брой, с депозиране,с чек, с кредитна или дебитна карта, наложен платеж и т.н.)

 • Плащане на партньорски фирми с всички транзакции (в брой,с депозит, с чек,с кредитна или дебитна карта и др.)

 • Изпращане на известия

 • Поддръжка на бързи плащания чрез пощенските станции

 • Връзка към уеб- банкиране за информация относно плащанията

 • Издаване и плащане на задължения за партньори от всички сектори

 • Свързване на счетоводството по вид транзакция , за счетоводна информация на трети страни

 • Мост- връзка със счетоводни програми на трети страни

 • Колективни отчети за улесняване на счетоводните дейности

 • Функция за заключване на потребителски акаунт

Клиентски профил

 • Опция за връзка към уебсайта на застрахователя и възможността клиентът да има достъп до портфолиото му.

 • Мониторинг на изтичащи договори

 • Мониторинг касаещ се до финансовите движения на клиента.

 • Опция за генериране на код за плащане чрез банково депозиране

 • Възможност за погасяване на полица чрез кредитна карта

Reporting

 • Опция за множество видове отчети/доклади и възможност за изпращането им до клиенти и партньори.

 • Възможност за изготвяне на индивидуални отчети/ доклади

 • Разнообразни възможности на търсачката касаеща клиентите и полиците

 • Опции за бързо търсене

 • Поддръжка на SMS и имейл за всички видове отчети към застрахователни компании и партньори

Вижте всички наши функционалности на нашето ДЕМО

Регистрирайте се за нашия бюлетин

Skip to content